Alle handelingen, diensten en overeenkomsten met PRIWA BV zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die telkens als bijlage of op de rugzijde van onze documenten (huurovereenkomst en andere…) vermeld worden. Bij ondertekening verklaart de klant de algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.