CamperSMILE is onderdeel van PRIWA BV. PRIWA BV respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

PRIWA BV
VAN LAREBEKELAAN 21
B-8490 JABBEKE
ONDERNEMINGSUMMER : BE 0756.740.946
RPR GENT, AFD. BRUGGE

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

PRIWA BV verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar PRIWA BV. PRIWA BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u met ons contact opnemen door te mailen naar info@campersmile.be, tav Inge Bocxstael.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de dienst of diensten die we u aanbieden. Hoofdzakelijk zijn het de gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen. We kunnen gegevens bij u opvragen via in te vullen formulieren of documenten. Daarnaast kunnen we ook mondeling uw gegevens opvragen. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die wettelijk vastgelegd zijn.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om u de dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens volgens de wettelijke bepalingen. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden uitsluitend binnen PRIWA BV verwerkt. Soms zijn we wel wettelijk verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen.

Wat zijn uw rechten?

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met info@campersmile.be, tav Inge Bocxstael We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Echter, als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u onze dienst te verlenen.

Algemene informatie

PRIWA BV heeft te allen tijde het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen worden altijd via de website vermeld.

 

Februari 2021 

CamperSMILE

Voor je gaat...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van leuke acties & promo’s, (kampeer)tips en veel meer…
Chat met ons
1
💬 Hulp nodig?
Kunnen we je helpen?